Noi norme de etică a deputaților, ce prevăd.

Fără megafoane și insulte. Ce prevăd noile norme de etică a deputaților.

Viitorii parlamentari vor activa conform unei noi legi cu privire la statutul, conduita și etica deputatului. Aceasta prevede constituirea unei Comisii de etică, sancțiuni pentru încălcarea ordinii ședințelor și indemnizații pentru cheltuieli protocolare și de promovare. Noua lege cu privire la conduita deputatului a fost adoptată pe 8 decembrie, în prima lectură, iar în premieră, legea stabilește condițiile în care poate fi retras mandatul unui deputat, transmite europalibera.org.

Mai exact, deputații pot rămîne fără mandat dacă:

au absentat nemotivat de la ședințe mai mult de patru luni consecutive;

sînt condamnați pentru o infracțiune;

există o hotărîre judecătorească care confirmă că au participat la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese;

nu au depus declarația de avere;

dețin averi nejustificate care urmează să fie confiscate conform hotărîrii judecătorești.

O altă noutate este că deputații care se află în arest, inclusiv la domiciliu, vor fi lipsiți de salariu pînă cînd măsura preventivă va înceta sau va fi revocată, iar dacă sînt achitați, ei pot primi restanțele salariale. Procurorul general va fi obligat să informeze în fiecare lună Comisia juridică a Parlamentului despre mersul anchetei.

Fără insulte și calomnii în ședințele plenare. Proiectul de lege interzice deputaților „să creeze agitație” în sala de ședințe, să blocheze tribuna și să aducă la ședințe „echipamente portabile de amplificare a sunetului și oricare alte obiecte ce ar putea fi folosite pentru tulburarea ordinii”. De asemenea, li se interzice „să facă declarații calomnioase în adresa deputaților, altor demnitari, funcționari ori persoane”.

„Deputatul nu are dreptul să lezeze onoarea, demnitatea și reputația profesională ale deputaților, să utilizeze expresii sau cuvinte jignitoare, indecente și/sau calomnioase și gesturi obscene”, se menționează în proiect. Președintele ședinței poate să avertizeze deputatul care încalcă ordinea sau să-i retragă cuvîntul pe întreaga durată a ședinței. Deputatul poate scăpa de sancțiune dacă, la solicitarea președintelui Parlamentului, își va retrage cuvintele, își va exprima regretul sau va oferi explicații. Sancțiunile mai dure pot fi propuse de Comisia de etică și trebuie să fie aprobate de Parlament. Printre acestea sînt: lipsirea de cuvînt pe o durată de pînă la cinci ședințe; interzicerea participării la ședințele Parlamentului pe o durată de pînă la 10 ședințe; eliminarea din sala de ședințe; excluderea din componența delegațiilor parlamentare permanente la organizațiile internaționale. Deputatul poate fi eliminat din sala de ședință pentru instigare la ură și război, promovarea sau justificarea urii rasiale, xenofobiei, antisemitismului și războiului, aplicarea violenței sau amenințări. Dacă refuză să părăsească sala, el riscă o sancțiune financiară: reținerea a 25% din salariu lunar la prima abatere și 50% pentru a doua abatere. Obligați să declare favorurile și cadourile Comisia de etică va fi compusă din 11 membri: patru deputați propuși de majoritatea parlamentară, patru deputați din opoziție și trei membri cu drept de vot consultativ, înaintați de organizațiile societății civile. Membrii Comisiei vor monitoriza respectarea normelor de etică și conduită a deputaților, cazurile de incompatibilitate, vor duce registrul de interese și vor evalua cazurile în care există suspiciuni de încălcare a legii. Orice cetățean sau deputat poate să sesizeze comisia în legătură cu potențialele încălcări comise de deputați. Membrii Comisiei se pot autosesiza, însă nu vor examina plîngerile anonime. După examinarea cauzei, Comisia de etică întocmește un raport care conține concluzii și sancțiunea care urmează a fi aplicată și îl trimite deputatului. Comisia poate să propună examinarea raportului în plenul Parlamentului. La rîndul lor, deputații sînt obligați să anunțe Comisia dacă li se propune un cadou, serviciu, favor, invitație sau orice alt avantaj oferit cu încălcarea legii. De asemenea, membrii Comisiei pot să contribuie la soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor între deputați și personalul Secretariatului Parlamentului, precum și între deputați și jurnaliști. Noi tipuri de indemnizații Proiectul de lege introduce și noi tipuri de indemnizații. Astfel, la concediere, deputații vor primi o indemnizație în mărimea de două salarii de bază, iar președintele Parlamentului va fi asigurat cu pază încă un an după expirarea mandatului. De asemenea, deputații vor primi o indemnizație lunară neimpozabilă pentru transport și una pentru „cheltuieli protocolare și de promovare”. Mărimea acestora va fi stabilită de Biroul permanent al Parlamentului. Deputatul care beneficiază de apartament de serviciu achită serviciile comunale (energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă rece, apă caldă, telefon, radio, TV, canalizare, evacuare a deșeurilor etc.) din cont propriu. Apartamentele de serviciu se oferă deputaților care nu au locuințe în Chișinău. „În cazul neachitării de către deputat a serviciilor comunale, suma datoriei pentru plata serviciilor comunale se încasează din salariul deputatului incontestabil”, se arată în nota informativă a proiectului de lege. Noua lege va intra în vigoare la data constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a, adică următoarea. În aceeași zi va fi abrogată legea actuală.

Vezi si

În anul 2024-2025 primul și ultimul sunet vor fi în weekend

În anul de învățământ 2024/2025, cursurile vor începe pe 1 septembrie și se vor încheia …