Guvernul și-a trasat obiectivul de țară – A aprobat Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2025-2027

Guvernul a aprobat Planul Național de Dezvoltare (PND) pentru anii 2025-2027. Documentul conține 95 de acțiuni de reformă, care urmează a fi implementate prin intermediul a 264 de proiecte de dezvoltare.

Pe termen mediu, se prevede concentrarea pe modernizarea localităților Republicii Moldova, garantarea securității fiecărui cetățean, crearea locurilor de muncă bine plătite, creșterea veniturilor și a nivelului de digitalizare a serviciilor publice.

Pe termen lung, obiectivul principal și proiectul de țară este aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, până în anul 2030.

Pentru a crește rata de implementare a reformelor și a asigura utilizarea eficientă a resurselor, în premieră, Guvernul a dezvoltat platforma www.project.gov.md – o inițiativa digitală, instituită pentru a oferi un mediu interactiv de gestionare eficientă a proiectelor de dezvoltare din Republica Moldova. Platforma facilitează accesul autorităților și partenerilor de dezvoltare la date relevante legate de proiecte, oferind transparență sporită asupra activităților de dezvoltare și alocării resurselor financiare.

Rezultatele evaluării vor fi incluse în raportul anual consolidat privind activitatea Guvernului, prezentat Parlamentului.

Vezi si

Alertă globală emisă de OMS: Un medicament care ajută la slăbit este contrafăcut

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis o alertă globală care privește medicamentele Ozempic contrafăcute. …